Home page > Aktuality > Benefit pro Válečné veterány - skiareál "U Čápa" - Příchovice

Benefit pro Válečné veterány - skiareál "U Čápa" - Příchovice

Po novém roce jsme navštívili skiareál a penzion " U Čápa" - Příchovice, kde jsme udělali krátký rozhovor se spolumajitelem panem Vlastimilem Pecháčem, který pro Válečné veterány poskytl benefit v podobě slevy na celodenním jízdném v přilehlém skiareálu.

 

Rozhovor:

Co Tě vedlo k nápadu poskytnout Benefit Válečným veteránům?

Neřekl bych co, ale kdo. Tím prvním člověkem byl, dnes už bývalý ředitel odboru Ministerstva obrany pro Válečné veterány, plukovník Eduard Stehlík. Měl jsem možnost se s ním několikrát sejít a jeho vyprávění o tom, kdo je český voják - Válečný veterán, mě zaujalo a mile překvapilo zároveň. Konec konců, měl jsem i možnost navštívit výstavu o Válečných veteránech v Liberecké knihovně a ta ve mně zanechala hluboký dojem.

Říkáš tím prvním člověkem. Logicky mě tedy napadá, kdo byl tím druhým?

Tím druhým člověkem byl můj dlouholetý kamarád už od dob základní školy, voják z povolání Robert Dolozim. Dnes je Vrchním praporčíkem 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci. Ten mě oslovil, zda bych možnost poskytnout Válečným veteránům nějaký benefit, nezvážil.  V podstatě tady nebylo co zvažovat. Rád jsem tuto možnost vyjádření respektu našim vojákům využil.

U logiky otázek tedy ještě chvilku zůstaňme. Jaký je Tvůj vztah k Válečným veteránům a České armádě všeobecně?

K armádě jsem měl kladný vztah odmala. Dokonce jsem také, jako Robert, chtěl studovat vojenskou střední odbornou školu. Můj táta sdílel ovšem jiný názor a z vojenské školy tedy sešlo.  To ale nic nezměnilo na tom, že dění v armádě sleduji a rád si s lidmi od vojenského „fochu“ popovídám. A když slýchávám, že pro vojáka není Česká vlajka jenom vhodný módní doplněk na hokej, tak si uvědomuji, že ti kluci zaslouží větší pozornost, než které se jim u nás dostává.

Mnoho lidí říká, že to jsou ale žoldáci.

Žoldák je člověk, který jeden den bojuje pod vlajkou jednoho státu a druhý den zase někde jinde. Prostě kdo víc platí, pod jeho vlajkou střílí. To ale rozhodně český voják není.
Do mise ho vysílá naše vláda a plní úkoly, které vycházejí jak z našich, tak aliančních záměrů. A naši kluci jsou cizími armádami velice respektováni a uznáváni. Je plno cizích armád, které jasně říkají, když půjdeme do nějaké akce, tak jedině s Čechy.

Říkal jsi, že naši kluci berou vlajku na rukávu velmi vážně. Jak jsi to myslel?

Tak za prvé, naše vlajka je tou nejhezčí na světě. Prosím, můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat. Oni slouží pod naší vlajkou, jsou na ni hrdi a berou to naprosto vážně.  Naše vlajka je pro ně vším - symbolem domova a národní hrdostí.  A jestli můžeme u nás U Čápa nějakým způsobem, třeba právě symbolickým jízdným na vlecích, vyjádřit náš respekt k našim vojákům, vyjádříme ho rádi. 

Dovol mi poslední otázku. Existuje ještě nějaká forma podpory a spolupráce s armádou z Vaší strany?

Ano. Dne 11. listopadu, tedy v den Válečných veteránů, zasadili kluci od libereckých vojenských chemiků v naší aleji Svobody a demokracie památný strom, který pojmenovali „Válečný veterán“. Druhý den poté uspořádali besídku s našimi nejmenšími školáky na ZŠ Kořenov na téma Váleční veteráni. Je fajn, že se už od mala naše děti dozvídají, že svoboda, mír a demokracie není zadarmo a že existují lidé, kteří dělají vše proto, aby si třeba tento rozhovor mohli jiní lidé v klidu přečíst.

 

Kdo je válečný veterán?

 (1) Válečným veteránem je státní občan České republiky, který po 8. květnu 1945 jako voják v činné službě, příslušník armády, která v rozhodné době byla považována za armádu spojeneckou, nebo příslušník armády státu, jehož je Česká republika právním nástupcem, (dále jen "voják") anebo jako příslušník bezpečnostního sboru konal službu

a) nepřetržitě alespoň po dobu 90 kalendářních dnů v zahraniční misi v místě ozbrojeného konfliktu nebo v místě s výrazně zhoršenou bezpečnostní situací,

b) v souhrnu nejméně po dobu 360 kalendářních dnů v jiných zahraničních misích, než je uvedeno pod písmenem a), které se uskutečnily na základě rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem; nejkratší započitatelná doba podle tohoto ustanovení však činí nejméně 90 dnů nepřetržitého výkonu služby, nebo

c) jednotlivě v zahraničních misích po dobu kratší než dobu podle písmene a) nebo b), kdy však celková doba služby po vzájemném sečtení činí alespoň 360 kalendářních dnů; doba výkonu služby v místě ozbrojeného konfliktu nebo v místě s výrazně zhoršenou bezpečnostní situací kratší než doba uvedená pod písmenem a) se v tomto případě do celkové doby služby započítává čtyřnásobně, pokud po tomto přepočtu dosáhne nejméně 90 dnů.

(2) Válečným veteránem je rovněž státní občan České republiky, který jako zaměstnanec ústředního orgánu státní správy, bezpečnostního sboru nebo ozbrojených sil (dále jen "zaměstnanec") plnil úkoly v místě ozbrojeného konfliktu anebo v místě s výrazně zhoršenou bezpečnostní situací nebo v jiné zahraniční misi, a to po dobu stanovenou v odstavci 1 písm. a), b) nebo c).

 (5) Válečným veteránem je také občan České republiky, který byl účastníkem národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a je nositelem osvědčení podle § 1 odst. 1 písm. a) až f) zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění pozdějších předpisů.

(Zákon č. 170/2002 Sb. o válečných veteránech)

 

Přiložené soubory: 

Nahoru