Úvodní stránka > Aktuality > Cvičení Toxic Lance 2018

Cvičení Toxic Lance 2018

Výcvik specialistů chemického vojska SR, ČR a USA
„TOXIC LANCE 2018“

 

Ve dnech 11. až 24. března 2018 se ve Výcvikovém a testovacím centru radiační, chemické a biologické ochrany v Zemianských Kostoľanoch a následně ve vojenském prostoru Lesť (Slovensko) uskutečnil výcvik specialistů chemického vojska armád Slovenské republiky, České republiky a Spojených států amerických pod názvem „TOXIC LANCE 2018“.

Neodmyslitelnou součástí přípravy chemických specialistů naší armády je výcvik s bojovými otravnými látkami. V týdnu od 11. do 17. března 2017 využilo 34 příslušníků 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany prostory chemického polygonu v Zemianských Kostoľanoch, k výcviku zaměřeného na činnost průzkumných a odběrových týmů a jejich spolupráce s dekontaminačními odřady a týmy Search and Rescue. Cílem nebylo pouze plnění ryze odborných úkolů, jako spíše vzájemné sdílení zkušeností a poznatků jednotlivých národů při řešení incidentů. Tento „share systém“ poskytl možnost i vojákům všech hodností nahlédnout do způsobu řešení dané problematiky v jiných armádách. Vrcholem výcviku v prvním týdnu bylo cvičení v prostředí zamořeném ostrými otravnými látkami.

Druhý týden výcviku byl zaměřen na plnění odborných úkolů malými týmy v atraktivních prostorech simulující skutečné prostředí, např. železniční stanice s osobním a cisternovým vagonem, trosky budov, podzemní tunelové systémy a jiné. Tyto úkoly plnila průzkumná družstva, odběrový tým a družstvo dekontaminace osob a materiálu, které si vystačilo s výstavbou rychlé dekontaminace – Hasty Decon.

Na konci cvičení proběhlo celkové vyhodnocení výcviku, při kterém velitel cvičení
Toxic Lance podplukovník Oliver Toderiška ze Slovenské armády předal nejlepším vojákům ocenění. Za českou stranu toto ocenění převzali nadrotmistr Martin Rančák a
rotmistr Jiří Kakač.

„Z mého pohledu toto cvičení potvrdilo důležitost a úlohu malých multifunkčních CBRN týmů. Naznačilo, jakým směrem by se mohl odvíjet budoucí vývoj těchto jednotek. Za velký přínos lze bezesporu považovat navázání odborného dialogu s příslušníky americké a slovenské armády. V některých případech, tito odborníci, poskytli odlišný náhled na řešenou problematiku.“ zhodnotil cvičení velitel 8. roty chemické ochrany 312. praporu rchbo
kapitán Ing. Kamil Vícha.

 

Autor: nadrotmistr Pavel Tichý, zastupující tiskový a informační důstojník 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany

Foto: kpt. Ing. Kamil Vícha

 

Nahoru