Úvodní stránka > Aktuality > Návštěva vrchního praporčíka AČR u 31. pluku

Návštěva vrchního praporčíka AČR u 31. pluku

Návštěva Vrchního praporčíka armády České republiky
 u libereckých chemiků

V minulém týdnu navštívil 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany Vrchní praporčík armády České republiky štábní praporčík Petr Seifert v doprovodu Vrchního praporčíka pozemních sil štábního praporčíka Petra Kružíka. Vrchní praporčíky přivítal v libereckých kasárnách Vrchní praporčík 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany nadpraporčík Bc. Robert Dolozim.

Po úvodním briefingu o činnostech a schopnostech 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany Vrchní praporčíci krátce pohovořili s velitelem pluku plukovníkem
Ing. Karlem Navrátilem. „Motivovaní vojáci na základních funkcích jsou pilířem našeho pluku“, uvedl plukovník Navrátil.  Po té se přemístili do prostor posádkového klubu, kde společně s vrchními a vedoucími praporčíky praporů a rot řešili, mimo jiné, problematiku vzdělávání a řízení kariér „stříbrného“ sboru. Praporčíci se shodli na tom, že vzdělávání je jedním ze základních pilířů kariérního růstu.

Nadpraporčík Dolozim představil program výuky pro dosažení maturit poddůstojnického sboru, který je u 31. pluku radiační, chemické a bilogické ochrany realizován ve spolupráci se Střední školou Kateřinky – obor bezpečnostní služby. „Spolupráce s touto školou přináší našemu pluku mnohé benefity. Domnívám se, že způsob, který jsme při vzdělávání našich vojáků zvolili, by mohl být realizován v širším armádním měřítku. Je to projekt pilotní a úspěšnost tohoto projektu závisí především na vůli samotných studujících vojáků,“ řekl
Vrchní praporčík 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany.

Poté následovala návštěva chemického muzea a kasáren, kde si štábní praporčík Petr Seifert prohlédl zázemí libereckých vojáků a vyjádřil spokojenost se stavem, který si měl možnost prohlédnout. Zde měli vojáci první příležitost neformálně pohovořit s Vrchním praporčíkem armády České republiky. Dopolední program byl zakončen pracovním obědem s velitelem pluku.

V odpoledních hodinách proběhla beseda s vojáky 31. pluku, týkající se běžného života u vojsk. Vojáci se zajímali především o problémy ve vystrojování, doplňování a obměně balistických prostředků ochrany, výzbroje, budoucí angažovanosti 31. pluku v zahraničních operacích, jazykové přípravy a další témata, která v současné době resonují v armádním prostředí. Návštěvu štábní praporčík Petr Seifert ukončil zápisem do kroniky pluku a společnou fotkou u pietního místa.

 

Autor: nadrotmistr Pavel Tichý, zastupující tiskový a informační důstojník 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany

Foto: nrtm. Pavel Tichý

 

Nahoru