Úvodní stránka > Aktuality > Výcvik mobilních skupin SÚJB/SÚRO a AČR (31. prchbo)

Výcvik mobilních skupin SÚJB/SÚRO a AČR (31. prchbo)

Ve dnech 10. - 11. 10. 2017 proběhl výcvik mobilních skupin SÚJB, SÚRO, v.v.i. a 31. prchbo na PC CHV Tisá. Cílem výcviku bylo zdokonalit příslušníky mobilních skupin v teoretické přípravě monitorování radiační situace, prohloubit jejich teoretické vědomosti a rozvíjet praktické zkušenosti při detekci a vyhledávání zdrojů ionizujícího záření.

Neméně významným úkolem bylo rozšíření vědomostí v oblasti zásad radiační ochrany a při měření dávkových příkonů u vyhledaných zdrojů ionizujícího záření. Vysoká odborná kvalita výcviku byla dosažena především díky lektorům ze SÚJB a SÚRO, v.v.i., včetně neocenitelné možnosti cvičit se skutečnými zdroji ionizujícího záření, které nám zajistily právě tito odborníci.

Naším cílem do budoucna je i nadále rozvíjet tuto významnou spolupráci zainteresovaných složek.

Autor článku: kapitánka Ing. Kateřina Valterová (31. prchbo/314. cv ZHN)

Nahoru