Úvodní stránka > Duchovní služba

Duchovní služba

Duchovní služba AČR jako podpora a pomoc

V následujícím textu bych chtěl představit jednu z pomáhajících služeb Armády České republiky, duchovní službu ve vztahu k rodinným příslušníkům vojáků a občanských zaměstnanců.

Jedno z nejdůležitějších pravidel vojenských kaplanů je: „Sdílená radost dvojnásobná, sdílená bolest poloviční.“  Vojenští kaplani slouží v armádě ne proto, aby z nevěřících činili věřící, ale především proto, aby doprovázeli vojáky a jejich blízké. Chtějí vidět pod uniformou a hodností člověka žijícího ve vztazích. Chtějí být citliví na slova jako domov, bezpečí, láska, odpuštění, bolest, trápení, zoufalství nebo nemoc či smrt.

Nástroje kaplana je především naslouchání a diskrétnost. Kaplan je na rozdíl od jiných pomáhajících funkcí v armádě nositelem nejen profesního tajemství jako například lékař, ale také zpovědního tajemství. Takže je možné s ním řešit problémy, které nejsou dále zveřejňovány nebo hlášeny.

Dalším nástrojem je také modlitba. Tu však kaplan nevnucuje podobně jako všechno, co se týká duchovního rozměru člověka. Je třeba ji ale zmínit, protože jinak by se stal kaplan pouhým sociálním pracovníkem.
Kaplan má také mít určitý přesah mimo armádu právě do oblasti pomoci rodinám vojáků, zvláště ve složitých vztahových problémech nebo při zranění nebo úmrtí.
Pro kaplana není nikdo klientem, ale partnerem.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     kapitán Petr Šabaka, S.T.B.

                                                                                                                                             kaplan

Nahoru