Home page > Aktuality > Liberečtí chemici učili děti, jak vyrobit ochranné pomůcky

Liberečtí chemici učili děti, jak vyrobit ochranné pomůcky

21.1.2016 • Koncem ledna se úspěšný projekt POKOS (Příprava občanů k obraně státu) přesunul do Libereckého kraje. Vojáci 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany ve spolupráci s Odborem komunikace Ministerstva obrany zavítali do základních škol v Železném Brodě a Mimoni. Protože program připravovali chemici, zaměřili se na ochranu proti zbraním hromadného ničení a praktické rady při haváriích a mimořádných situacích. Současná bezpečnostní situace ve světě význam této přípravy jenom podtrhuje.

   Příprava občanů k obraně státu je důležitou součástí plánování obrany naší země. Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády České republiky. Občané připravení k obraně své vlasti jsou předpokladem k zajištění obrany celé naší společnosti. V rámci tohoto projektu realizuje Ministerstvo obrany podpůrné aktivity také na základních školách.

   Liberečtí chemici přiblížili dětem problematiku obrany a bezpečnosti s využitím praktických ukázek. Žáci si v průběhu programu procvičili poskytování první pomoci nebo nasazování ochranných masek a protichemických obleků. Zároveň se blíže seznámili s působením vojáků v zahraničních misích, prohlédli si vojenskou techniku, výstroj a zbraně. Od vojenských profesionálů také dostali základní informace, jak se chovat co nejúčelněji a nejefektivněji v krizových situacích.

Kdo z nás je připravený ochránit sebe a své blízké v krizových situacích?

   „Víte, že stát dodává ochranné prostředky v případě ohrožení státu a válečného stavu pouze obyvatelům do 18 let věku a lidem, kteří jsou umístěni ve zdravotnických a sociálních zařízeních?“ ptá se žáků zkušený chemik, rotný Lukáš Černoch, v průběhu svého poutavého výkladu. „Ochrana dospělých je už odpovědností každého z nás. Ochranné masky si můžeme pořídit u specializovaných prodejců, ovšem nejsou levné,“ vysvětluje.

   „Můžeme si vyrobit i improvizované ochranné pomůcky, které nám pomohou ochránit si oči, dýchací cesty a celý povrch těla třeba před účinky chlóru a čpavku. Použijeme k tomu běžné věci, jako jsou pláštěnka, funkční bunda s kapucí, čepice, holínky, šátek, ručník, igelitové sáčky, potápěčské brýle, gumové rukavice, lepicí pásku a provázky,“ chrlí nápady Lukáš Černoch.

   Děti se také mimo jiné dozvěděly, co patří do evakuačního zavazadla, tedy věci na dva až tři dny včetně trvanlivých potravin a pitné vody, peněz a osobních dokladů, léků a hygienických potřeb, oblečení a vybavení pro spaní a také společenských her na ukrácení doby, než by se mohly vrátit domů. Zavazadlo také nesmí vážit víc než 25 kilogramů.

   V tomto týdnu navštívil vzdělávací projekt POKOS dvě školy Libereckého kraje. V úterý 19. ledna se zastavil v Základní škole Pelechovská 800 v Železném Brodě, ve středu pokračoval na Základní škole Pod Ralskem 572 v Mimoni. Počátkem února bude projekt realizován opět pod taktovkou libereckých chemiků na školách Ústeckého kraje.

Fotogalerie

Nahoru