Home page > Aktuality > Liberečtí laboratorní specialisté v Iráku

Liberečtí laboratorní specialisté v Iráku

Jednotka laboratorních specialistů chemického vojska (jLSChV) složená z příslušníků střediska speciálního určení z 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany působila 3 týdny v listopadu v Centrální chemické laboratoři v Bagdádu, kde úspěšně plnila úkoly spočívající ve výcviku personálu chemické laboratoře iráckého chemického vojska z řad vojáků i civilních zaměstnanců.

Třítýdenní pilotní kurz laboratorních specialistů byl realizován na základě požadavku Iráckých ozbrojených sil. Výcvik byl zpočátku zaměřen na základy chemie bojových chemických látek, dále pokračoval odběrem vzorků, jejich přípravou a analýzou vybranými laboratorními metodami, což byl hlavní úkol libereckých chemiků. Kurz probíhal ve dvou fázích. První byla koncipována ve formě přednášek. V rámci laboratorních cvičení se potom probrané učivo překlopilo do fáze praktické.

 „Výcvik byl prospěšný pro obě strany. Předali jsme znalosti z oblasti moderních postupů analýzy bojových chemických látek. Na oplátku s námi účastníci kurzu sdíleli své praktické zkušenosti z analýzy reálných vzorků. Jednalo převážně o zpuchýřující látky, k jejichž nálezům na území Iráků čas od času dochází,“ dodává velitel 1. jLSChV nadporučík Tomáš Rozsypal.

Kurzem prošlo 21 iráckých chemických specialistů, kteří ocenili zkušenosti chemiků z Liberce, především vědomosti z oblasti moderní analytické chemie včetně použití nejnovějších přístrojů pro detekci bojových chemických látek. Liberecká jednotka na závěr sklidila slova chvály od vrchního představitele chemické laboratoře, brigádního generála Abbáse Ramdy. Tento kurz byl prvním krokem v přípravě odborného personálu chemické laboratoře iráckého chemického vojska. V budoucnu budou další skupiny našich specialistů tuto schopnost dále rozvíjet.

„Možnost provedení takového odborného výcviku je přínosem pro českou i iráckou armádu. Vycházíme ze zkušeností naší spolupráce s Jordánskými ozbrojenými silami, kde je výcvik zaměřen na školení specialistů z laboratorních týmů“, uvedl velitel 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany plukovník Karel Navrátil.

 

Autor textu: nadporučík Šenkýř Jan, nadrotmistr Tichý Pavel

Autor fotografií: 1. jLSChV

Fotogalerie

Nahoru