TOXIC LANCE 2023 (17. - 28. 4. 2023)

343412392_1833845830349411_6414510060046669532_n.jpg
  • 8.5.2023
  • Jiří Omaník

Po více než třech letech hostí Slovensko mezinárodní cvičení se zaměřením na ochranu proti zbraním hromadného ničení s názvem Toxic Lance. Specialisté chemického vojska ze Slovenska, Maďarska, Spojených států amerických a 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany cvičí již druhým týdnem v Centru výcviku Lešť a VTC RCHBO v Zemianskych Kostoľanech.

343412392_1833845830349411_6414510060046669532_n.jpg

Cvičení Toxic Lance je mezinárodní cvičení chemických průzkumných a dekontaminačních jednotek, prohlubující interoperabilitu, spolupráci a sdílení zkušeností a poznatků jednotlivých národů. Centrum výcviku Lešť, zejména část Jakub Village, která je víceúčelovým cvičištěm simulující reálná místa a situace, s jakými se jednotky chemického vojska mohou teoreticky setkat jak v civilním sektoru, tak během vedení bojové činnosti. Scénář je koncipován především pro činnost průzkumných a odběrových týmů a jejich spolupráci s dekontaminačními odřady a týmy Search and Rescue. Cvičením od 17. 4. 2023 prochází multifunkční četa tvořena třicetiosmi příslušníky liberecké 9. a 4. roty chemické ochrany 311. praporu radiační, chemické a biologické ochrany pod velením nadporučíka P.G.

Autor textu: nadporučice J.T.

Autor foto: Peter Sobek 

Fotogalerie